Fem faktorer for hvornår dit barn skal skifte klub – part 2

elitebørn

Som forældre til et barn, der dyrker elitesport, skal man af og til forholde sig til et svært dilemma: Får mit barn de bedste muligheder i sin nuværende klub, eller er det på tide at skifte? Det kan være sundt at skifte klub, hvis træningsmiljøet ikke stimulerer barnets kompetencer. Men det er skadeligt at skifte miljø, hvis valget er truffet på forkerte præmisser.

Dette svære valg kan du blive klogere på her sammen med forfatterne til bogen ‘Elitebørn i sunde rammer’, Anders Lange, som er sociolog og talentchef i KB, og Brian Jensen, som er Master i Positiv Psykologi og arbejder med U13-U15 i FCK School of Excellence.

I de kommende dage kan du læse om 5 faktorer, der har indflydelse på de unges valg, og som det derfor er godt at være bevidst om, når man skal tage den svære beslutning. Ordene er taget fra afsnit i ‘Elitebørn i sunde rammer’ og kan forhåbentlig være en hjælp til at træffe et mere reflekteret valg.

Du kan læse del 1, der handler om individualisering her

Hvis det ikke er nok, og du stadig gerne vil blive klogere på, hvordan klub og forældre bedst skaber sunde rammer for børn og unge i elitesport, kan hele bogen købes her og selvfølgelig i alle boghandlere og netboghandlere.

2. Den demokratiske forventning i et elitemiljø

En normal dansk familie med et barn i en fodboldklub er ofte fanget i en paradoksal situation. På den ene side forsøger udøveren at forberede sig til eliteniveau. Det ses, når en andetholdsspiller forsøger at rykke op på førsteholdet. Hvis han når eliteniveauet, vil han opnå mere træning i forhold til de andre udøvere i klubben. Det paradoksale er dog, at familien på den anden side fastholder deres demokratiske ret til lige muligheder, indtil udøveren når på eliteniveau. Indtil han når eliteniveauet, er forventningen hos familien, at alle udøvere skal have lige meget træning. Dermed gælder den demokratiske ret om lighed, indtil udøveren får glæde af forskelsbehandlingen.

Klubben har autoritet til at fortælle hvilke spillere, der er dygtigere end andre og dermed har større chance for succes. Problemet er sjældent, at forældre eller udøvere er uenige i dette princip. Det vanskelige opstår først, når den enkelte spiller oplever, at princippet bliver overført til handling. I denne sammenhæng sker det, når klubben vælger en spiller fra et hold, hvor han har spillet i en længere periode og tilbyder ham en plads på et lavererangerende hold. Selvfølgelig kan en udøver vælge at skifte klub, men udøveren kan ikke vælge sin statusrolle i sin nuværende klub. På den vis er der et demokratisk valg, men ikke som i folkeskolen, hvor der er frit skolevalg. Trænerne bestemmer internt i klubben, mens udøverne har autoriteten i forhold til at vælge klub. Det opstiller nogle andre demokratiske rettigheder end de basale rettigheder, som en stor del af samfundet er bygget op omkring. Rettigheder, der giver lige adgang til en lang række felter i samfundet.

Du kan købe bogen ‘Elitebørn i sunde rammer’ her, hvor du bl.a. kan få de øvrige punkter til, hvornår dit barn skal skifte klub og mange andre vigtige faktorer, der er gode at kende som forældre til et elitebarn.

Hold øje med siden for punkt 3, der handler om stabilitet og tryghed. Tryk her, hvis du vil læse punkt 1, der handler om individualisering.

In this article